Shopify Development & Support

– It offers a user-friendly interface for easy store setup and management.

– Ability to manage warehouse and add various marketing tools.

– Provides secure payment processing and integrates with various payment gateways.

More than 150+ brands trust us

Ko Klienti saka

User friendly

Shopify is designed to be easy to use for both experienced and new online merchants.

Wide Customization Options

With several free and paid themes and plugins, Shopify lets you build exactly the kind of online store you want.

Effective SEO

Optimizing your store for search engines is more effective in helping your products appear higher in search results.

Various Payments

Shopify supports a wide range of payment processors, from PayPal and Stripe to many others, ensuring your customers can make payments easily and securely.

Powerful Analytics Tools

Shopify offers built-in analytics tools that provide important data about your store’s performance

Great Community and Support

Online forums, blogs, training courses, and the official support service offer valuable resources for solving problems and learning new features.

Easy content editing

Shopify’s extensive theme store offers more than 70 themes and 50 languages, allowing businesses to create a unique online presence tailored to their brand. With simple drag-and-drop capabilities and the ability to customize pre-designed templates, businesses can effortlessly create a visually appealing and functional website that stands out from the competition.

Effective supply management

Shopify makes shipping easy with automated shipping fee calculations. This feature streamlines the shipping process, saving companies time and effort. Additionally, Shopify’s integration with various shipping carriers provides businesses with multiple options for efficient order fulfillment, ensuring on-time delivery to customers.

Various payment options

Businesses benefit from Shopify’s support for more than 100 payment methods, including Shopify Payments (not available in Latvia), PayPal, Stripe and Apple Pay. This wide range of payment options meets different customer preferences, improving the convenience and confidence of the buying process. With secure payment processing and fraud protection, Shopify provides a safe and reliable payment experience for both businesses and customers.

Extensive app ecosystem

Shopify’s app ecosystem offers many tools and integrations to improve business operations. From marketing and sales apps to inventory management and customer support tools, businesses can easily expand the functionality of their online store. With access to specialized apps designed for fast-growing merchants, Shopify empowers businesses to optimize store performance and drive growth.

Colors, sizes and other variations

Personalization of colors, sizes and other elements is important to make your products and brand stand out in the e-commerce market. Give your customers the best shopping experience in your unique, branded store.

Our experienced specialists will work with you to create customized and effective product pages that will strengthen your brand’s position in the market and promote long-term customer trust and loyalty.

Extensive analytics capabilities

Shopify Analytics provides detailed analysis of store performance, customer behavior, and sales trends. This tool helps businesses understand and improve their online store performance by offering a systematic way of insight into data collection.With Shopify Analytics, businesses can track key metrics such as AOV, Cart Abandonment Rate, Checkout Abandonment Rate and the result of advertising campaigns.

Client Work

Customer works

Our website was out of date and there were communication issues with the previous service provider. We are very glad to have WD Market come our way. Now we have a new modern website mnmebeles.lv with great UI/UX design. Communication with the company is flawless. Starting a fruitful cooperation with WDM, we continue to develop with their help.

Ļubova

E-Commerce manager
My experience with the WD Market team has been excellent. They seamlessly took over our previously developed WordPress based web store and have provided ongoing maintenance. Their technical expertise is evident in their solutions and suggestions for improvements. Responsive and attentive to detail. Reasonable prices. Can recommend.
Kristīne Prāmniece
E-Commerce manager
We cooperated on Sia Kokos website issues. Do your own thing. If necessary, promptly solves any problem that may occur with the page. It is not limited only to the execution of technical works, but also helps to find optimal solutions and proactively provides various recommendations on how to improve the efficiency of the page! We recommend
Andris Vizulis
Head of Marketing
Excellent cooperation when performing complex website maintenance and looking for non-standard solutions. Professional approach and support! I appreciate goal-oriented teamwork!
Liene Valdniece
E-Commerce manager
WD Market offered a variety of recommendations and solutions for our brand needs. Responsive and always ready to find compromises in all situations.
Evija Zuja
Marketing manager
We have collaborated on several projects, everything always goes smoothly. Also, I really like WDMarket’s Agile approach with the ability to adapt to the customer’s needs at any moment.
Deniss Mihailovs
IT Project manager

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Protams! WooCommerce pašlaik ir viena no visvairāk izvēlētajām un izmantotajām e-komercijas platformām. Tā ir pieejama bez maksas un atvērta jebkuram, kas vēlas to izmantot. WooCommerce piedāvā plašas pielāgošanas iespējas, ļaujot jums pielāgot savu tiešsaistes veikalu precīzi atbilstoši jūsu biznesa prasībām. Turklāt, šī platforma ir optimizēta meklētājprogrammām, kas nozīmē, ka jūsu veikals var viegli sasniegt augstas pozīcijas Google meklēšanas rezultātos, pateicoties vienkārši veicamajiem SEO iestatījumiem.
WooCommerce veikali ir droši, ja tiek pievērsta uzmanība vairākiem kritiski svarīgiem drošības aspektiem. Tas ietver nepārtrauktu servera programmatūras atjaunināšanu, lai garantētu aizsardzību pret jaunākajiem zināmajiem apdraudējumiem. Tāpat būtiska ir WordPress un WooCommerce sistēmu, kā arī visu izmantoto paplašinājumu un moduļu regulāra atjaunināšana, kas nodrošina to, ka jūsu sistēma ir aprīkota ar jaunākajiem drošības uzlabojumiem un funkcijām. Ne mazāk svarīga ir augstas kvalitātes programmēšana, kas var novērst jebkādas sistēmas nestabilitātes vai drošības problēmas. Ja šie drošības pasākumi tiek pienācīgi ievēroti un pastāvīgi monitorēti, jūsu veikalam vajadzētu būt drošam. Mēs esam gatavi uzņemties šo atbildību, lai jūs varētu būt droši par savu veikala drošību.
Ir daudz alternatīvu WooCommerce, piemēram, Shopify, Magento, PrestaShop, un katrai no tām ir savi stiprie un vājie punkti. Lai izvēlētos visatbilstošāko platformu, ir svarīgi veikt rūpīgu salīdzinājumu, ņemot vērā jūsu konkrētās biznesa prasības un mērķus. Šādā izvēlē būtiska loma ir padziļinātai konsultācijai ar ekspertu, kas spēs detalizēti analizēt jūsu vajadzības un izvirzīt atbilstošāko e-komercijas risinājumu.
Pēc jūsu interneta veikala izveides, mēs piedāvājam iespēju integrēt jaunas vai papildus funkcijas, kas ir viena no WooCommerce platformas galvenajām priekšrocībām – plašais moduļu klāsts, kas pieejams paplašinājumiem. Mēs esam gatavi pielāgot un integrēt jebkuru no pieejamajiem moduļiem vai pat izstrādāt unikālu risinājumu, kas būtu specifiski piemērots tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Mēs noteikti iesakām pievērst uzmanību SEO optimizācijai. Lai gan mūsu izstrādātais interneta veikals ir optimizēts atbilstoši labākajām SEO praksēm un ir draudzīgs meklētājprogrammām, vienmērīga un augsta pozīcija Google meklēšanas rezultātos prasa pastāvīgu un mērķtiecīgu darbu. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka jūsu veikala apmeklējumu skaits turpina augt, mēs piedāvājam specializētus SEO optimizācijas pakalpojumus tieši interneta veikaliem.
Ir iespējams pārvaldīt WooCommerce veikalu patstāvīgi, iztiekot bez programmētāju pastāvīgas iesaistes (Satura maiņa, stilistika). Taču, lai optimizētu laiku un resursus, mēs iesakām jaunu funkciju pievienošanu un lielākus veikala atjauninājumus uzticēt kvalificētiem programmētājiem. Šāda pieeja ļauj jūsu uzņēmuma personālam efektīvāk koncentrēties uz svarīgām darbībām.